Internet of Things là gì?

Internet of things(IoT) thực chất đã biểu hiện nay từ thời kỳ sơ khai của Internet. Khi các nhà phát minh có ý tưởng kết nối tất cả mọi thứ qua một mạng đồng nhất để điều khiển chúng một cách dễ dàng phục vụ cho mục đích sử dụng của con người. Các tư…