CÔNG NGHỆ RFID

Công nghệ RFID là gì ? Những ứng dụng của công nghệ điện tử này. Radio Frequency Identification (RFID) là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến. Hai thiết bị này hoạt động thu phát sóng điện từ cùng tần số với nhau. Các tần số thường được sử dụng trong hệ…